Regionální plán regionu Saská Kamenice
Návrh pro zveřejnění a projednání s veřejností podle § 9 (3) Zákona o územním plánování a § 6 Zákona o územním a zemském plánování Svobodného státu Sasko

Členská schůze Plánovacího svazu regionu Saská Kamenice (Planungsverband Region Chemnitz) rozhodla na svém 28. zasedání, které se uskutečnilo dne 4. května 2021 v Plavně (Plauen), svým usnesením číslo 02/2021 o opětovném zveřejnění a projednání návrhu Regionálního plánu regionu Saská Kamenice se Zprávou o vlivu na životní prostředí podle § 9 (3) Zákona o územním plánování (Raumordnungsgesetz, ROG) ze dne 22. prosince 2008 (Spolková sbírka zákonů BGBl. I str. 2986), který byl naposledy změněn čl. 5 zák. ze 3. prosince 2020 (Spolková sbírka zákonů BGBl. I str. 2694) a §6 Zákona o územním a zemském plánování Svobodného státu Sasko (Landesplanungsgesetz – SächsLPlG) ze dne 11 . prosince 2018 (Saská sbírka zákonů SächsGVBl 2018 č.  17, str. 706).

Návrh Regionálního plánu regionu Saská Kamenice bude zveřejněn v období

od pondělí 5. července 2021 až do pátku, 20. srpna 2021 včetně

na Úřadu města Saská Kamenice (Stadtverwaltung Chemnitz), v úřadech landrátů okresu Erzgebirgskreis, Mittelsachsen, Vogtlandkreis a Zwickau, v Zemském ředitelství Sasko a na sekretariátu Plánovacího svazu regionu Saská Kamenice a to v následně uvedených konkrétních místech a v níže uvedených časech.

Vaše stanovisko k návrhu Regionálního plánu regionu Saská Kamenice zašlete, prosím, do 20. srpna 2021 na adresu Plánovacího svazu regionu Saská Kamenice Planungsverband Region Chemnitz, Verbandsgeschäftsstelle, Werdauer Straße 62, 08056 Zwickau. Budeme rádi, když nám současně zašlete kopii Vašeho stanoviska elektronicky (e-mailem, upřednostňovaný formát je WORD) na adresu .

Abychom zajistili správné zahrnutí Vašich zájmů do dalších prací na návrhu Plánu, doporučujeme Vám, abyste Vaše připomínky, podněty či náměty a pochybnosti ve Vašem stanovisku uvedli a zdůvodnili s odkazem na konkrétní výrok nebo kapitolu návrhu Regionálního plánu. Z Vašeho stanoviska by přitom mělo především vyplývat, jaký obsah by mohl být vypuštěn a jaké změny a doplňky v návrhu Plánu považujete za důležité.

Kromě toho máte možnost zpracovat a odevzdat Vaše stanovisko i online.

Upozorňujeme skutečnost,  že v souladu s § 9 odst. 2 Zákona o územním plánování nebudou stanoviska, doručená po uplynutí lhůty dne 20. srpna 2021, zohledněna. Výjimkou jsou stanoviska, jejichž předmětem jsou skutečnosti, v Regionálním plánu dosud nezohledněné.