Věcný dílčí regionální plán pro využití větrné energie: Regionální koncepce využití větrné energie
Informace pro dotčené veřejné subjekty a veřejnost
Podle § 9 (1) zákona o územním plánování a § 8 zákona o územním plánování

Na základě usnesení č. 03/2021 z 29. zasedání členské schůze Plánovacího svazu regionu Saská Kamenice ze dne 1. července 2021 zajišťuje Plánovací svaz regionu Saská Kamenice pro návrh Věcného dílčího regionálního plánu pro využití větrné energie; Regionální koncepce využití větrné energie v období od 13. září 2021 do 29. října 2021 informaci pro dotčené veřejné subjekty a veřejnost v souladu s § 9 (1) zákona o územním plánování, a stanovení rozsahu posuzování vlivu na životní prostředí včetně stanovení stupně podrobnosti zprávy o vlivu na životní prostředí podle § 8 zákona o územním plánování.

Tato informace je poskytována na základě návrhu Věcného dílčího regionálního plánu pro využití větrné energie; Regionální koncepce využití větrné energie a podkladů ke stanovení rozsahu posuzování vlivu Plánu na životní prostředí.

Vaše stanovisko k návrhu Věcné části dílčího regionálního plánu pro využití větrné energie; Regionální koncepce využití větrné energie, a v případě, že jsou tímto návrhem Plánu dotčeny Vaše úkoly v oblasti životního prostředí a zdraví, i ke stanovení rozsahu posuzování vlivu na životní prostředí včetně stupně podrobnosti tohoto posuzování, zašlete, prosím, do 29. října 2021 na adresu Plánovacího svazu regionu Saská Kamenice Planungsverband Region Chemnitz, Verbandsgeschäftsstelle, Werdauer Straße 62, 08056 Zwickau Budeme rádi, když nám současně zašlete kopii Vašeho stanoviska elektronicky (e-mailem, upřednostňovaný formát je WORD) na adresu .

Abychom zajistili správné zahrnutí Vašich zájmů do dalších prací na návrhu Plánu, doporučujeme Vám, abyste Vaše připomínky, podněty či náměty ve Vašem stanovisku uvedli a zdůvodnili s odkazem na konkrétní kapitolu, případně obsahovou část návrhu Věcného dílčího regionálního plánu pro využití větrné energie; Regionální koncepce využití větrné energie. Z Vašeho stanoviska by přitom mělo především vyplývat, jaký obsah by mohl být vypuštěn a jaké změny a doplňky považujete za důležité.